Disclaimer en Privacy


but1 Disclaimer en privacy

Alle webpagina’s van deze website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen de eigenaren van deze website, Weba Installtietechniek BV en de gelieerde werkmaatschappijen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Tevens wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische storingen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd en eventueel verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om u nader te informeren met betrekking tot uw eventuele informatie aanvraag en informatie over Weba Installatietechniek. Deze gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt tenzij bij wetgeving vereist of op grond van vordering door gerechtelijke uitspraken.
Links-koppelingen

Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud, werking en verstrekte informatie van de websites die gelinkt zijn vanaf deze website.

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van de eigenaren verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook. Afdrukken van pagina’s zijn toegestaan voor persoonlijk gebruik.
Terug naar Homepage